Cele mai promovate radiouri romanesti in 2007

"Cele mai promovate radiouri ale anului 2007 au fost Europa FM (1,2
milioane de euro), Kiss FM ( acasa.ro /1- milion ” title=” acasa.ro /1-milion” title=”1 milion”>1 milion “>1 milion de euro) ?i Magic FM (927.182
euro). (Valorile cuprind bartere.)
"

About the Author