Decizia 401 / 26 iunie 2006

DECIZIA

nr. 401 din  26 iunie 2006

privind difuzarea programelor locale de
radiodifuziune

Avnd n vedere dubla calitate a
Consiliului Na?ional al Audiovizualului de garant al interesului public ?i de
unic? autoritate de reglementare n domeniul programelor audiovizuale,

?innd cont de necesitatea asigur?rii unui raport
echilibrat ntre serviciile na?ionale ?i serviciile locale sau regionale,

n scopul protej?rii intereselor comunit??ilor
locale de a primi informa?ii din actualitatea local? ?i programe de interes
pentru comunit??ile din zona de difuzare, pe teme sociale, economice,
culturale, politice,

avnd n vedere obliga?iile ce revin
Consiului Na?ional al Audiovizualului n asigurarea pluralismului surselor de
informare a publicului ?i ncurajarea liberei concuren?e,

n temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

   membrii Consiliului Na?ional al
Audiovizualului adopt? urm?toarea


Decizie :


 Art. 1. – n sensul prezentei
decizii, termenii utiliza?i au urm?torul n?eles:

a)     program local informa?ii (inclusiv
informa?ii meteo locale), reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente
din actualitatea cotidian? a comunit??ii aflate n zona de acoperire a
serviciului de programe;

b)     licen?a audiovizual? na?ional? licen?a
a c?rei zon? geografic? de acoperire cuprinde o audien?? poten?ial? de peste
60% din popula?ia recenzat? a ??rii;

c)     licen?a audiovizual? regional? licen?a
a c?rei zon? geografic? de acoperire cuprinde 3 pn? la 8 jude?e;

d)     licen?a
audiovizual? local?
licen?a a c?rei zon? geografic? de acoperire
este o unitate administrativ teritorial?, inclusiv Municipiul Bucure?ti.


 Art.
2.
Radiodifuzorii care de?in licen?e audiovizuale regionale
?i/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectric? terestr? a unui serviciu
de programe de radiodifuziune sonor? n localit??i cu o popula?ie de peste
150.000 de locuitori, au obliga?ia de a realiza ?i difuza zilnic, n intervalul
orar 6.00-24.00, un program local cu o durat? cumulat? de minimum 30 de minute.


 Art. 3. Radiodifuzorii care de?in
licen?e audiovizuale regionale ?i/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectric?
terestr? a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonor? n localit??i cu
o popula?ie ntre 50.000 ?i 150.000 de locuitori, au obliga?ia de a realiza ?i
difuza zilnic, n intervalul orar 6.00-24.00, un program local cu o durat?
cumulat? de minimum 20 de minute.


 Art. 4. Radiodifuzorii care de?in
licen?e audiovizuale regionale ?i/sau locale pentru difuzarea pe cale
radioelectric? terestr? a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonor? n
localit??i cu o popula?ie sub 50.000 de locuitori, au obliga?ia de a realiza un
program local cu o durat? cumulat? la nivelul unei s?pt?mni de minimum 35 de
minute, difuzat n intervalul orar 6.00-24.00.


 Art. 5. Radiodifuzorii de?in?tori
de licen?e audiovizuale pot prelua ?i difuza n cadrul serviciilor de programe
de radiodifuziune exclusiv emisiuni informative ale altor radiodifuzori, cu o
durat? cumulat? de 60 de minute zilnic.


            Art. 6. nc?lcarea de
c?tre radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sanc?ioneaz? potrivit
dispozi?iilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modific?rile
?i complet?rile ulterioare.

  Art. 7.
(1)
Prezenta decizie intr? n vigoare la data de 1 ianuarie
2007.

(2) La data
intr?rii n vigoare a prezentei decizii, se abrog? Decizia Consiliului Na?ional
al Audiovizualului nr. 654 din 22 noiembrie 2005, privind difuzarea programelor locale
?i a programelor retransmise, cu modific?rile ulterioare, publicat? n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1081 din 30 noiembrie 2005.


 

About the Author